Home > Genera > hybrid > Aerangis hybrid > Aerangis × chirioana > Ancestors


Aerangis × chirioana Bellone & Chiron 2002 - accepted (Kew)
Aerangis biloba × Aerangis kotschyanaAncestors (total 2) % Img
Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. 50% 14
Aerangis kotschyana (Rchb.f.) Schltr. 50% 11