Cochlezella Tsiku Chuchango Tsiku Taiwan Orch. 2003 (RHS registered)
Warczewiczella amazonica × Cochlezella AmazingSpecies Ancestors 2