Isabelia virginalis Barb.Rodr. 1877 (Kew accepted)