Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Pleurothallis:
  list  |   images
  • Brazil South, Brazil, Southern America
  • Acianthera alborosea (Kraenzl.) Luer (2004)
  • Octomeria alborosea Kraenzl. (1921)
None
Sandro Lucas
Pths. alborosea
Sandro Lucas
Pths. alborosea
Roberto Martins
Acianthera alborosea (syn)
Orquidário Kakay
Pths. alborosea
Karol Olszowski
Pths. alborosea
more ...