Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Stelis:
  list  |   images
  • Mexico Southwest, Mexico, Northern America
  • Effusiella resupinata (Ames) Luer (2007)
  • Pleurothallis resupinata Ames (1908)
  • Specklinia resupinata (Ames) Luer (2004)
None
Wiel Driessen
Effusiella resupinata (syn)
Wiel Driessen
Pleurothallis resupinata (syn)
more ...