Aganisia cyanea (Lindl.) Rchb.f. 1876 (Kew accepted)

35164
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
52929
52930
35162
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
45054
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
70365
76263
52931
70284
52932
62921
Andy Tan
alba
52928
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
42341
Acacallis cyanea (syn.)
Shawn Chen
35158
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão Teixeira
67536
Acacallis cyanea (syn.)
Parry Aw
var. alba
70237
70236
76264
52933
35160
Aganisia rosariana (syn.)
‎Luiz Otavio Adão TeixeiraImmediate Offspring
* indicates available images
GrexSeed ParentPollen Parents
Otonisia Rhein Blue Baby * Aganisia cyanea Otostylis brachystalix
Pabanisia Eva's Blue Amazon * Aganisia cyanea Pabstia jugosa
Paradisanisia Azur Aganisia cyanea Paradisanthus micranthus (syn)
Zygonisia Roquebrune Aganisia cyanea Zygopetalum Artur Elle
Zygonisia Rhein Baby Blue Aganisia cyanea Zygopetalum Bärbel Höhn
Zygonisia Snow Bird * Aganisia cyanea Zygopetalum Jumpin Jack
Zygonisia Okazaki Treasure Aganisia cyanea Zygopetalum Okazaki Hope
Zygonisia Cynosure * Aganisia cyanea Zygopetalum Skippy Ku
Zygonisatoria Steinhardt Aganisia cyanea Zygotoria Hybrid ignota
Zygonisatoria Jackie Lawson Xoxo Aganisia cyanea Zygotoria Midnight Blue
Agasepalum Blue Mist Agasepalum Blue Butterfly Aganisia cyanea
Bifranisia Cyanthina Bifrenaria tyrianthina Aganisia cyanea
Nakamuraara Pat Galeopetalum Miami Conference Aganisia cyanea
Galeonisia JEM's Figurehead Galeottia negrensis Aganisia cyanea
Lycanisia Marie Riopelle Lycaste virginalis Aganisia cyanea
Downsara Psythenis Palmerara Raymond Palmer Aganisia cyanea
Zygonisia Murasakikomachi * Zygonisia Roquebrune Aganisia cyanea
Zygonisia Skywalker Zygopetalum B. G. White Aganisia cyanea
Zygonisia Ramala Bakaya Zygopetalum Blackii Aganisia cyanea
Zygonisia Pololei Surprise Zygopetalum Blue Banks Aganisia cyanea
Zygonisia Blue Lagoon Zygopetalum Imagination Aganisia cyanea
Zygonisia Maui Melody Zygopetalum James Strauss Aganisia cyanea
Zygonisia Eva's Agua Profunda Zygopetalum Mem. Bob Paice Aganisia cyanea
Zygonisia Wössen Zygopetalum Patricia Eisenbeiss Aganisia cyanea
Agasepalum Blue Butterfly Zygosepalum labiosum Aganisia cyanea
Jeaneara Patriot Zygowarrea Fantastic Aganisia cyanea