Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Podochileae
Subtribe:
  Eriinae
Genus: Ascidieria:
  list  |   images
  • Borneo, Malesia, Asia Tropical
  • Sumatera, Asia Tropical
  • Eria cymbidifolia Ridl. (1898)
None
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Mathew Jose Mathew
Ascidieria cymbidiifolia
Helen Lu
Ascidieria cymbidiifolia
Helen Lu
Ascidieria cymbidiifolia
more ...