Stanhopea Assidensis-tigrina (INT nonregistered)
Stanhopea Assidensis × Stanhopea tigrinaSpecies Ancestors 2