Ancestors (total 59) % Img
Phalaenopsis Margaret Bean 6.25%
Phalaenopsis La Canada 14.05%
Phalaenopsis Rothschildiana 0.4% 1
Phalaenopsis amabilis 33.14% 37
Phalaenopsis Gilles Gratiot 24.45%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 4.69%
Phalaenopsis Kauai 12.5%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 1.58% 1
Phalaenopsis Terri Cook 12.5%
Phalaenopsis Malibu Victory 25%
Phalaenopsis Atala 3.13%
Phalaenopsis stuartiana 0.2% 46
Phalaenopsis Spitfire 12.5%
Phalaenopsis Altadena 3.12%
Phalaenopsis equestris 10.14% 54
Phalaenopsis Psyché 1.56%
Phalaenopsis Malibu Ecstasy 25%
Phalaenopsis Mad Lips 25%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 37.34% 9
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 7.06%
Phalaenopsis Viroonchan 12.5%
Phalaenopsis Mildred Karleen 6.25%
Phalaenopsis Queen Emma 6.25%
Phalaenopsis Ann Hatter 25%
Phalaenopsis New Era 12.51%
Phalaenopsis Doris 40.21% 3
Phalaenopsis Juanita 12.51%
Phalaenopsis Elisabethae 38.07% 1
Phalaenopsis Carolyn Grandy 12.5%
Phalaenopsis Grace Palm 15.62%
Phalaenopsis Roselle 7.81%
Phalaenopsis Snowbird 6.25%
Phalaenopsis sanderiana 3.94% 14
Phalaenopsis aphrodite 12.51% 20
Phalaenopsis Ramona 6.25%
Phalaenopsis schilleriana 1.76% 46
Phalaenopsis Mad Hatter 25%
Phalaenopsis Ariadne 0.4%
Phalaenopsis Barbara Kirch 6.25%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 22.87%
Phalaenopsis Sharon Karleen 9.38%
Phalaenopsis Versailles 4.68%
Phalaenopsis Chief Tucker 6.25%
Phalaenopsis Dos Pueblos 6.25%
Phalaenopsis Thomas Tucker 10.94%
Phalaenopsis Debbie Wallace 25%
Phalaenopsis Monique 3.13%
Phalaenopsis Winged Victory 20.3%
Phalaenopsis Ruby Lips 3.13%
Phalaenopsis Chieftain 4.68%
Phalaenopsis Mary Vance 50% 2
Phalaenopsis Yoshino 3.12%
Phalaenopsis Karen 5.46%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.78%
Phalaenopsis Sally Lowrey 12.5%
Phalaenopsis Zuma Flora 50%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 3.13%
Phalaenopsis Pua Kea 6.24%
Phalaenopsis Judy Karleen 3.13%