Ancestors (total 273) % Img
Phalaenopsis Samson 0.78%
Phalaenopsis Summit Snow 0.37%
Phalaenopsis Eva Lou 3.91%
Phalaenopsis Barbara Kirch 3.23%
Phalaenopsis Ariadne 0.62%
Phalaenopsis Kathy Maguire 0.49%
Phalaenopsis Mad Hatter 2.4%
Phalaenopsis Honey Dew 0.39%
Phalaenopsis Ninon 0.87%
Phalaenopsis Lucky Shenk 0.59%
Phalaenopsis Best Girl 0.39%
Phalaenopsis Odoriko 7.81%
Phalaenopsis Elinor Shaffer 6.65%
Phalaenopsis Ella Day 0.39%
Phalaenopsis schilleriana 4.37% 46
Phalaenopsis Ramona 19.53%
Phalaenopsis Yardstick 0.39% 1
Phalaenopsis Cypress Pink 1.56%
Phalaenopsis Virginia 0.47%
Phalaenopsis Misty Green 1.56% 1
Phalaenopsis Lippezauber 0.2%
Phalaenopsis Venustus 0.21%
Phalaenopsis Ondine 0.39%
Phalaenopsis Houpi Beauty 1.56%
Phalaenopsis Modern Stripes 0.78%
Phalaenopsis Ministripes 0.3%
Phalaenopsis Golden Peoker 3.13% 5
Phalaenopsis Chief Tucker 5.83%
Phalaenopsis Versailles 0.47%
Phalaenopsis Hermione 0.06% 1
Phalaenopsis New Cinderella 6.25% 1
Phalaenopsis Moon Monarch 0.2%
Phalaenopsis Allegria 25%
Phalaenopsis Sparkle 0.07%
Phalaenopsis Carter Shenk 0.3%
Phalaenopsis Cendrillon 0.64%
Phalaenopsis Nobby's Pink Lady 12.5%
Phalaenopsis Lively Suzan 0.15%
Phalaenopsis Show Girl 2.14%
Phalaenopsis Sharon Karleen 0.85%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 28.76%
Phalaenopsis Francine 0.78%
Phalaenopsis Wilma Hughes 12.5%
Phalaenopsis Louise Georgianna 0.49%
Phalaenopsis Piety 1.56%
Phalaenopsis Dark Hawaii 0.12%
Phalaenopsis Tsuei You Queen 0.78%
Phalaenopsis Anouche 0.59%
Phalaenopsis Malibu River 0.39%
Phalaenopsis Sara Jane 1.56%
Phalaenopsis Hinamatsuri 1.56% 2
Phalaenopsis Barbara Moler 0.78%
Phalaenopsis Barbara Beard 0.71%
Phalaenopsis Elwyn Middleton 1.07%
Phalaenopsis Lucky Lady 0.3%
Phalaenopsis Raycraft 1.56%
Phalaenopsis Fanchette 1.48%
Phalaenopsis Springtime 0.05%
Phalaenopsis Barbara Freed Saltzman 0.59%
Phalaenopsis Dos Pueblos 7.53%
Phalaenopsis Thomas Tucker 13.49%
Phalaenopsis Jiminy Cricket 0.6%
Phalaenopsis Samba 0.85% 5
Phalaenopsis Lipperose 3.32%
Phalaenopsis Doctor Henry O. Eversole 3.33%
Phalaenopsis Pink Chief 0.59%
Phalaenopsis Red Lip (1965) 0.9%
Phalaenopsis Monique 1.67%
Phalaenopsis Bamboo Baby 0.78%
Phalaenopsis Naughty Pink 0.78%
Phalaenopsis Altano 0.04%
Phalaenopsis Ruby Zada 0.2%
Phalaenopsis Gigi 0.1%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 0.77%
Phalaenopsis Mouchette 0.78%
Phalaenopsis Dear Heart 0.78%
Phalaenopsis Otohime 1.56% 1
Phalaenopsis Rêve Rose 1.43%
Phalaenopsis fasciata 0.2% 16
Phalaenopsis Pink Glory 0.55%
Phalaenopsis Zuma Dancer 1.17%
Phalaenopsis Pink Princess 0.51%
Phalaenopsis Ispahan 0.2%
Phalaenopsis Innocence 0.02%
Phalaenopsis Rosalie 0.04%
Phalaenopsis Flor de Mato 0.78%
Phalaenopsis Pin Up Girl 0.3%
Phalaenopsis Alice Bowen 0.25%
Phalaenopsis Chieftain 4.5%
Phalaenopsis Ruby Lips 1.13%
Phalaenopsis Winged Victory 11.62%
Phalaenopsis Ruby Wells 2.12%
Phalaenopsis Pink Hawaii 0.77%
Phalaenopsis Chiali Stripe 1.17%
Phalaenopsis Lien-Hung Lip 1.56%
Phalaenopsis Wiganiae 0.99% 13
Phalaenopsis Ta Lin Freeds 3.13%
Phalaenopsis Judith 0.12%
Phalaenopsis Sharon Tucker 0.78%
Phalaenopsis Lutèce 0.1%
Phalaenopsis Bandleader 3.13%
Phalaenopsis Karen 6.74%
Phalaenopsis Pink Jewel 1.03%
Phalaenopsis Yoshino 0.47%
Phalaenopsis Vercors 1.56%
Phalaenopsis Golden Sands 0.78% 1
Phalaenopsis Minho Princess 6.25% 1
Phalaenopsis Alice Gloria 12.5%
Phalaenopsis Barcelona 12.5%
Phalaenopsis Ching Hua Spring 12.5%
Phalaenopsis Pink Sunset 0.2%
Phalaenopsis Star of Rio 0.91%
Phalaenopsis Bataan 0.5%
Phalaenopsis Jardin des Plantes 1.47%
Phalaenopsis Morgenrot 1.56%
Phalaenopsis Bess Wells 1.06%
Phalaenopsis Alger 1.11% 1
Phalaenopsis Sally Lowrey 1.85%
Phalaenopsis Sunbeam 0.2%
Phalaenopsis Mount Kaala 12.5% 1
Phalaenopsis New Eagle 3.91%
Phalaenopsis Elisa 0.39%
Phalaenopsis Rosy Cloud 0.3%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.57%
Phalaenopsis Gladys Read 0.39%
Phalaenopsis Lois Jansen 0.25%
Phalaenopsis Snow Mist 0.78%
Phalaenopsis Sea Mist 0.39%
Phalaenopsis Fontainebleau 0.57%
Phalaenopsis Judy Karleen 1.34%
Phalaenopsis Ella Freed 1.68%
Phalaenopsis Summit Queen 0.77%
Phalaenopsis Happy Day 0.2%
Phalaenopsis Hawaii 0.71%
Phalaenopsis Pua Kea 0.94%
Phalaenopsis Sylvie 0.59%
Phalaenopsis Ever-spring Star 3.13%
Phalaenopsis Emeraude 50%
Phalaenopsis Pamela 0.36%
Phalaenopsis sumatrana 0.05% 28
Phalaenopsis Frisson 1.56%
Phalaenopsis Ruby 1.56%
Phalaenopsis Pink Wave 0.16%
Phalaenopsis Pinocchio 0.14%
Phalaenopsis Pink Vision 0.2%
Phalaenopsis Susan Merkel 1.27%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 9.77%
Phalaenopsis Rapture 0.39%
Phalaenopsis Gilles Gratiot 25.95%
Phalaenopsis amabilis 36.29% 37
Phalaenopsis Chian Xen Pearl 25% 4
Phalaenopsis Rosalani 0.09%
Phalaenopsis Rothschildiana 0.8% 1
Phalaenopsis lueddemanniana 0.89% 36
Phalaenopsis Firefly 0.2%
Phalaenopsis La Canada 10.78%
Phalaenopsis Satin Rouge 0.39%
Phalaenopsis Adonis 0.05%
Phalaenopsis Donnie Brandt 0.39%
Phalaenopsis Margaret Bean 1.36%
Phalaenopsis Palm Beach 1.12%
Phalaenopsis Tarragone 25%
Phalaenopsis Diamond Head 0.05%
Phalaenopsis Chiali Freed 1.17%
Phalaenopsis Carol Brandt 0.59%
Phalaenopsis San Marino 3.13%
Phalaenopsis Alpha 0.23%
Phalaenopsis Lipstick 1.06%
Phalaenopsis Clyde 0.39%
Phalaenopsis Eva's Nevado Puro 3.13%
Phalaenopsis Pink Cloud 0.12%
Phalaenopsis Fernand Denis 0.3%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 0.19% 1
Phalaenopsis Phylis-Kay 0.15%
Phalaenopsis Domremy 1.18%
Phalaenopsis Herbert Hager 1.56%
Phalaenopsis Lachésis 0.78%
Phalaenopsis Kauai 0.2%
Phalaenopsis Goleta 1.51%
Phalaenopsis Pinlong Cinderella 3.13%
Phalaenopsis Irene Van Alstyne 1.18%
Phalaenopsis Eagle 1.95%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 6.49%
Phalaenopsis Altadena 2.36%
Phalaenopsis Spitfire 1.2%
Phalaenopsis stuartiana 1.04% 46
Phalaenopsis Jason Beard 3.91%
Phalaenopsis Marmouset 1.74%
Phalaenopsis Arai 1.56%
Phalaenopsis Gloriosa 0.25%
Phalaenopsis Mount Beauty 25%
Phalaenopsis Hellé 0.1%
Phalaenopsis Sillouette 1.56%
Phalaenopsis Career Girl 0.89%
Phalaenopsis Mont Blanc 0.08%
Phalaenopsis Mildred Karleen 0.93%
Phalaenopsis Shocking Pink 0.1%
Phalaenopsis Painted Princess 0.39%
Phalaenopsis Freed's Danseuse 1.76%
Phalaenopsis Isis 0.5%
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 5.38%
Phalaenopsis Paloris 6.25%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 32.76% 9
Phalaenopsis Moonglow 0.1%
Phalaenopsis Pueblo Jewel 1.95%
Phalaenopsis Zada 3.26%
Phalaenopsis Psyché 1.16%
Phalaenopsis equestris 1.71% 54
Phalaenopsis Damas 0.4%
Phalaenopsis White Foam 0.06%
Phalaenopsis Chérubin 0.31%
Phalaenopsis Ann Hatter 2.18%
na na 0.06%
Phalaenopsis Rothomago 0.1%
Phalaenopsis Musashino 0.78%
Phalaenopsis gigantea 0.78% 20
Phalaenopsis Nobby's Valentine 6.25%
Phalaenopsis Breathless 3.13%
Phalaenopsis Sesam 0.39%
Phalaenopsis Rosy Charm 0.14%
Phalaenopsis Chih Shang's Stripes 1.56%
Phalaenopsis Doreen 6.25%
Phalaenopsis Mistinguett 0.2%
Phalaenopsis hieroglyphica 0.2% 25
Phalaenopsis Arthur Freed 0.78%
Phalaenopsis Betty Beard 0.49%
Phalaenopsis pulcherrima 0.51% 40
Phalaenopsis Polar Gull 12.5%
Phalaenopsis Aalsmeer Rose 0.98%
Phalaenopsis Chian Xen Mammon 50%
Phalaenopsis Suemid 2.15%
Phalaenopsis Lippstadt 1.17%
Phalaenopsis Summer Cloud 0.17%
Phalaenopsis Elisabethae 34.32% 1
Phalaenopsis Ariadne-Amabilis 0.68%
Phalaenopsis Juanita 11.64%
Phalaenopsis Cindy Tsai 1.18%
Phalaenopsis Doris 48.01% 3
Phalaenopsis Riley 0.2%
Phalaenopsis Grand Condé 0.4% 5
Phalaenopsis Princess Grace 0.2%
Phalaenopsis New Era 1.52%
Phalaenopsis Artemis 0.14% 5
Phalaenopsis Regnier 0.06%
Phalaenopsis Terry-Beth Ballard 0.39%
Phalaenopsis Redfan 1.95%
Phalaenopsis Hamakita Beauty 12.5%
Phalaenopsis Roselle 1.31%
Phalaenopsis Matou Freed 2.34%
Phalaenopsis Grace Palm 18.34%
Phalaenopsis Happy Valentine 3.13%
Phalaenopsis Red Lip (1968) 0.1%
Phalaenopsis Scherzo 0.78%
Phalaenopsis Seagull 6.25%
Phalaenopsis Sunrise 0.3%
Phalaenopsis New Hope 0.44%
Phalaenopsis Big Chief 0.2%
Phalaenopsis Confirmation 0.3%
Phalaenopsis amboinensis 0.81% 35
Phalaenopsis Virjudy 0.25%
Phalaenopsis San Songer 1.62%
Phalaenopsis aphrodite 14.81% 20
Phalaenopsis Capitola 1.56%
Phalaenopsis Liu Tuen-Shen 1.56%
Phalaenopsis sanderiana 2.61% 14
Phalaenopsis P. A. Benson 0.1%
Phalaenopsis Doris Wells 0.89%
Phalaenopsis Bright Lights 6.25%
Phalaenopsis Ever-spring Light 6.25%
Phalaenopsis Fenton Davis Avant 0.39%
Phalaenopsis Palomita Blanca 3.13%
Phalaenopsis Kathryn Leahey 0.98%
Phalaenopsis Sun Prince 3.13%