Ancestors (total 101) % Img
Phalaenopsis Golden Sands 1.95% 1
Phalaenopsis Alice Gloria 12.5%
Phalaenopsis Barcelona 12.5%
Phalaenopsis Karen 5.79%
Phalaenopsis Brother Golden Potential 12.5%
Phalaenopsis Pink Jewel 0.1%
Phalaenopsis Yoshino 0.01%
Phalaenopsis Desert Dusk 1.56%
Phalaenopsis Chieftain 2.91%
Phalaenopsis Winged Victory 9.93%
Phalaenopsis Pink Princess 0.05%
Phalaenopsis Mem. Nasu Tomoguchi 9.38%
Phalaenopsis Susan Merkel 0.2%
Phalaenopsis Pua Kea 0.01%
Phalaenopsis Emeraude 50%
Phalaenopsis Perle Blanche 0.45%
Phalaenopsis Gladys Read 4.69%
Phalaenopsis Sogo Manager 12.5% 1
Phalaenopsis Gorgeous Gold 1.56%
Phalaenopsis Sally Lowrey 0.02%
Phalaenopsis Versailles 0.01%
Phalaenopsis Allegria 25%
Phalaenopsis Painted Desert 0.39%
Phalaenopsis Katherine Siegwart 19.19%
Phalaenopsis Venustus 0.07%
Phalaenopsis Chief Tucker 4.42%
Phalaenopsis Mad Hatter 0.2%
Phalaenopsis Ariadne 0.23%
Phalaenopsis Ramona 18.75%
Phalaenopsis schilleriana 0.12% 46
Phalaenopsis Yardstick 0.6% 1
Phalaenopsis Nancy Lockhart 0.39%
Phalaenopsis Cast Iron Monarch 0.06%
Phalaenopsis fasciata 0.3% 16
Phalaenopsis Doctor Henry O. Eversole 3.63%
Phalaenopsis Autumn Leaves 3.13%
Phalaenopsis George Moler 0.78%
Phalaenopsis Dos Pueblos 6.45%
Phalaenopsis Thomas Tucker 11.59%
Phalaenopsis Louise Georgianna 0.13%
Phalaenopsis Wilma Hughes 12.5%
Phalaenopsis Piety 1.56%
Phalaenopsis Brother Carol 3.13%
Phalaenopsis Daryl Beard 0.2%
Phalaenopsis Barbara Moler 0.78%
Phalaenopsis New Era 0.05%
Phalaenopsis Golden Amboin 1.56%
Phalaenopsis Sohma's Lemon 50%
Phalaenopsis venosa 4.69% 20
Phalaenopsis Elisabethae 23.66% 1
Phalaenopsis Doris 32.61% 3
Phalaenopsis Juanita 8.84%
Phalaenopsis hieroglyphica 0.3% 25
Phalaenopsis Mrs. J. H. Veitch 0.2% 4
Phalaenopsis pulcherrima 0.05% 40
Phalaenopsis Polar Gull 12.5%
Phalaenopsis Ann Hatter 0.1%
Phalaenopsis gigantea 1.17% 20
Phalaenopsis Brother Canary 1.56%
Phalaenopsis Fenton Davis Avant 0.98%
Phalaenopsis Deventeriana 7.04% 6
Phalaenopsis Palomita Blanca 3.13%
Phalaenopsis aphrodite 8.9% 20
Phalaenopsis Liu Tuen-Shen 2.34%
Phalaenopsis sanderiana 0.9% 14
Phalaenopsis Big Chief 0.2%
Phalaenopsis amboinensis 7.02% 35
Phalaenopsis Roselle 0.05%
Phalaenopsis Grace Palm 16.27%
Phalaenopsis Seagull 6.25%
Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana 0% 1
Phalaenopsis Goleta 0.05%
Phalaenopsis Prospector's Dream 3.13%
Phalaenopsis Jane L. Kingsbury 4.68%
Phalaenopsis Autumn Sun 6.25%
Phalaenopsis Donnie Brandt 0.4%
Phalaenopsis Margaret Bean 0.07%
Phalaenopsis Brother Paradise 6.25%
Phalaenopsis Desert Dawn 0.78%
Phalaenopsis Palm Beach 0.15%
Phalaenopsis Tarragone 25%
Phalaenopsis Gilles Gratiot 17.55%
Phalaenopsis amabilis 52.48% 37
Phalaenopsis lueddemanniana 1.08% 36
Phalaenopsis Taida Golden Manager 25%
Phalaenopsis Rothschildiana 0.23% 1
Phalaenopsis La Canada 8.9%
Phalaenopsis Paloris 6.25%
Phalaenopsis amabilis subsp. amabilis 22.89% 9
Phalaenopsis Cindy Brandt 0.1%
Phalaenopsis Pueblo Jewel 0.2%
Phalaenopsis Taipei Gold 9.38% 1
Phalaenopsis Psyché 0.92%
Phalaenopsis equestris 0.03% 54
Phalaenopsis Jeanne d'Arc 4.42%
Phalaenopsis Robert Cich 0.78%
Phalaenopsis Altadena 1.84%
Phalaenopsis stuartiana 0.12% 46
Phalaenopsis Spitfire 0.1%
Phalaenopsis Brother Lawrence 6.25% 5
Phalaenopsis Jason Beard 0.39%