Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Vandeae
Subtribe:
  Aeridinae
Genus: Luisia:
  list  |   images
 • China South-Central, China, Asia Temperate
 • China Southeast, Asia Temperate
 • Japan, Asia Temperate
 • Korea, Asia Temperate
 • Nansei-shoto, Asia Temperate
 • Taiwan, Asia Temperate
 • Epidendrum teres Thunb. (1784)
 • Luisia botanensis Fukuy. (1935)
 • Luisia fauriei Schltr. (1919)
 • Luisia × liukiuensis Schltr. (1906)
 • Luisia teres var. botanensis (Fukuy.) T.P.Lin (1977)
 • Sedirisia × liukiuensis (Schltr.) J.M.H.Shaw (2003)