Subfamily:
  Epidendroideae
Tribe:
  Epidendreae
Subtribe:
  Pleurothallidinae
Genus: Teagueia:
  list  |   images
  • Ecuador, Western South America, Southern America
  • Platystele teaguei Luer (1979)
None
Roland Amsler
Teagueia teaguei
Roland Amsler
Teagueia teaguei
more ...